nguy cơ an ninh tăng lên

tình trạng xã hội

Xổ số đã trở thành một hình thức giải trí hợp pháp ở nước ta, nhưng ở một số nơi, xổ số vẫn được coi là một dạng cờ bạc. Thái độ của người ta đối với xổ số đã thay đổi, và ngày càng nhiều người lo lắng về tác động tiêu cực của xổ số.

By admin