Tại SAO xổ số trực tuyến không phải là một tội ác?

Xổ số trực tuyến hoạt động khác với xổ số thông thường, và sự khác biệt này là lý do chính tại SAO xổ số trực tuyến không thể là một tội ác.

sự khác nhau giữa xổ số truyền thống và xổ số trực tuyến

Xổ số truyền thống thường được vận hành bởi chính phủ hoặc các cơ quan ủy quyền, và số tiền được dùng để tài trợ cho các dự án công. Và xổ số trực tuyến được vận hành bởi các công ty tư nhân, và lợi nhuận được sử dụng cho chính các công ty.

Câu hỏi về tính hợp pháp

Xổ số truyền thống là hợp pháp ở hầu hết các nước vì chính phủ chấp nhận nó như một hình thức giải trí và một cách gây quỹ. Tính hợp pháp của xổ số trực tuyến khác nhau ở các nước khác nhau vì nó không bị quy định bởi chính phủ.

thiếu yếu tố tội phạm

Những yếu tố cơ bản tạo nên hành vi phạm tội bao gồm hành vi bất hợp pháp, ý định phạm tội và tổn thương do hành vi đó gây ra. Xổ số trực tuyến không có những yếu tố này:

Hành vi bất hợp pháp: hầu hết các nước không coi xổ số trực tuyến là một hoạt động bất hợp pháp.

Mục đích tội phạm: các công ty xổ số trên mạng thường không gây hại cho người chơi.

Thiệt hại do hành vi gây ra: xổ số trực tiếp không gây thiệt hại hoặc mất mát cho xã hội.

giám sát khoảng trống

Vì thiếu luật lệ, xổ số trực tuyến ở nhiều nước nằm trong vùng tối của pháp luật. Điều này khiến nó không bị cấm hoặc hợp pháp một cách rõ ràng. Do đó, trừ khi có một luật rõ ràng coi trò xổ số trực tuyến là một hành vi phạm pháp, khả năng truy tố là thấp.

kết luận

Xổ số trực tuyến không thể là một hành vi phạm pháp do cách thức hoạt động khác nhau, thiếu quy định và thiếu yếu tố tội phạm. Người chơi vẫn phải thận trọng khi tham gia xổ số trực tuyến và đảm bảo rằng các quốc gia cho phép các hoạt động như thế.

By admin