3. cung cấp thông tin chính xác

Thông tin chính xác cần được cung cấp cho cơ quan công an hoặc cơ quan giám sát. Cụ thể, bao gồm số tiền bị lừa, tài khoản của kẻ lừa đảo, thời gian giao dịch, cách giao dịch và nhiều thông tin khác. Chỉ bằng việc cung cấp thông tin chính xác, chúng ta có thể làm cho các cơ quan có liên quan điều tra một cách chính xác hơn.

3.4. bảo vệ quyền lợi của họ\nTrong quá trình báo cáo, hãy cẩn thận để bảo vệ quyền lợi của bạn. Nếu bạn tìm thấy mình bị lừa, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng của trang web xổ số, yêu cầu đóng băng tài khoản hoặc hoàn lại tiền. Trong khi đó, chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của mình qua pháp luật.

By admin