Giá trị hàng không trực tuyến mùa xuân có thể không chọn chỗ ngồi? Nhãn: spring and autumn airlines, giá trị trực tuyến, chọn chỗ ngồi

giá trị hàng không trực tuyến mùa xuân có thể chọn chỗ ngồi?

Nhãn: spring and autumn airlines, giá trị trực tuyến, chọn chỗ ngồi

Câu trả lời: không

Spring airlines không hỗ trợ dịch vụ chọn chỗ ngồi trực tuyến. Hành khách có thể chọn chỗ ngồi bằng cách:

Gọi dịch vụ khách hàng mùa thu đường dây nóng: 400-669-5566 (trong nước)

Truy cập đến sân bay mùa thu

tại SAO giá trị trực tuyến mùa xuân không phải là lựa chọn?

Nhãn: spring and autumn airlines, giá trị trực tuyến, chọn chỗ ngồi

Để kiểm soát chi phí vận hành, chunqiu airlines đã thực hiện mô hình hoạt động chi phí thấp, bao gồm việc không cung cấp dịch vụ lựa chọn giá trị trực tuyến.

các ghi chú khác

Nhãn: spring and autumn airlines, giá trị trực tuyến, chọn chỗ ngồi

Spring airlines trực tuyến thời gian cho chuyến bay 14 ngày trước khi cất cánh đến 45 phút trước khi cất cánh.

Sau khi truy cập trực tuyến thành công, khách có thể in thẻ lên máy bay tại quầy tự chọn tại sân bay.

Nếu bạn cần phải mang theo một hành lý lớn hoặc một mặt hàng đặc biệt, đề nghị hành khách tiến đến sân bay để kiểm tra giá trị truy cập.

By admin