Hai màu chơi trực tiếp trực tuyến hướng dẫn xem hai màu chơi

double color xổ số trực tiếp kênh

Bóng hai màu sống

Xổ số hai màu phát sóng chủ yếu thông qua các kênh sau đây:

Kênh thể thao CCTV

Trang web chính thức của trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội trung quốc

Phúc lợi xã hội xổ số vi công cộng

Ứng dụng bóng hai màu may mắn

xem bước truyền hình trực tiếp

Xổ số hai màu

Kênh thể thao CCTV xem:

Thể thao CCTV

Chuyển sang kênh thể thao của CCTV.

Mỗi thứ ba, bốn, sáu đêm, lúc 21:15 để xem giải thưởng hai màu.

Phúc lợi xã hội xổ số xem trang web chính thức:

Phúc lợi xã hội xổ số trang web chính thức

Thăm trang web chính thức của trung tâm quản lý xổ số phúc lợi xã hội trung quốc.

Nhấp vào thông báo xổ số trong bảng điều hướng.

Chọn hai màu và vào trang xổ số trực tiếp.

Vi công cộng xem:

Phúc lợi xã hội xổ số vi công cộng

Tập trung vào xã hội xổ số vi công cộng.

Nhấp vào xổ số trực tiếp trên thanh thực đơn.

Chọn bóng hai màu và vào trang truyền hình trực tiếp.

May mắn màu double-color APP xem:

Ứng dụng bóng hai màu may mắn

Tải về và cài đặt ứng dụng hai màu may mắn.

Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào xổ số trực tiếp trên trang nhất.

Chọn bóng hai màu và vào trang truyền hình trực tiếp.

By admin